Title
Sổ Tay Nhận Biết Và Báo Cáo Vi Phạm Pháp Luật Liên Quan Đến Động Vật Hoang Dã
Author(s)
WCS Viet Nam
Published
2022
Abstract
Sổ tay nhận biết và báo cáo vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã (ĐVHD) được Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS), Chương trình Việt Nam biên soạn nhằm cung cấp thông tin cơ bản về các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý và bảo vệ ĐVHD; đặc điểm nhận dạng các loài ĐVHD và sản phẩm ĐVHD thường bị xâm hại; các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ ĐVHD phổ biến, cách thức nhận biết và báo cáo vi phạm.
Full Citation
Wildlife Conservation Society, Viet Nam (2022). Sổ Tay Nhận Biết Và Báo Cáo Vi Phạm Pháp Luật Liên Quan Đến Động Vật Hoang Dã. Ha Noi, Viet Nam: Wildlife Conservation Society, Viet Nam.

Access Full TextBack

DMX4418900000